przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Lider Zmian, Samorząd 2017

2017-12-21 10:25

Zdjecie grupowe lider zmiań samorząd 2017

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała Plebiscyt Lider RPO WM.  Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Województwo zaprezentowało  najaktywniejsze  i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. 

Wśród zebranych gości pojawili się przedstawiciele ponad 50 samorządów, władze województwa: Pan Wiesław Raboszuk, - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Emilia Jędrej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Funduszy Europejskich oraz Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Pan Mariusz Frankowski, Pani Elżbieta Szymanik, Grzegorz Świętorecki.

Najskuteczniejszy Samorząd

W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu  podzielono przez liczbę mieszkańców. Kategoria ta, dotyczy pozyskania największej kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W subregionie radomskim w programie RPO WM  zawarto 190 umów na łączne dofinansowanie 287 ml zł. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Gmina Jastrząb (I miejsce), Policzna (II), Wierzbica (III),

SubRegion NUTS 3

Gmina

Typ gminy

Dofinansowanie - umowy - w przeliczeniu na mieszkańca

Radomski

Jastrząb

Wiejska

1675,75

Radomski

Policzna

wiejska

1159,5

Radomski

Wierzbica

wiejska

801,31

 

Najaktywniejszy Samorząd

W ramach kategorii Najaktywniejszy samorząd w każdym subregionie ranking utworzyły gminy według najwyższej liczby złożonych projektów

W subregionie radomskim do programu RPO WM  złożono 459  projektów  na łączne dofinansowanie 653,3 mln zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 47,7%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymało  Miasto Radom. Na drugiej pozycji uplasowała się Gmina Jastrząb,  a na trzeciej Gminy Głowaczów i Klwów.

132  ogłoszone   nabory wniosków o dofinansowanie. Prawie 6,5 tys. złożonych aplikacji,  z czego blisko 2 tys. zatwierdzonych projektów do dofinansowania.

W Plebiscycie brały udział wyłącznie projekty realizowane przez mazowieckie samorządy lub ich jednostki organizacje. Listę utworzyły inicjatywy, na które zostały zawarte umowy i te, które otrzymały już całkowite lub częściowe wypłaty z funduszy europejskich. Projekty pochodziły ze wszystkich subregionów i były realizowane w osiach EFRR i EFS (projekty twarde i miękkie).

Źródło materiału: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha trzymający nagrody

Wójt Gminy Jastrząb na scenie

 

Radio Rekord Andrzej Bracha

Wywiad - Andrzej Bracha - Rozmowa w studiu lokalnym Radia Rekord

Źródło: www.cozadzien.pl


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021