przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Data wpisu 30.08.2016 r.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Jastrząb ws. Odnawialnych Źródeł Energii.

....................................................................................................

Data wpisu 18.08.2016 r.

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Gmina Jastrząb zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dotyczącego wybudowaniu infrastruktury do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej, jak również w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Spotkanie przeprowadzi Pan Michał Świątek Inżynier konstruktor Solisys Fotowoltaika w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się w dnia 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej przy Pl. Niepodległości w Jastrzębiu.

 

....................................................................................................

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy mieszkańców o rozpoczętych przygotowaniach do projektu unijnego polegającego na montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W celu uczestnictwa w projekcie należy złożyć do dnia 08 lipca 2016 r. w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Jastrząb ankiety dot. zapotrzebowania na montaż ww. instalacji OZE.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, tel. (48) 628-48-73

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych wykonania instalacji plus podatek VAT.

 

Ostateczna realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

 

Działanie 4.1-Odnawialne Źródła Energii

Typ projektów-Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy).

Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.

 1. Dofinansowanie Unijne to 80% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 20%
 2. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
 3. Termin wyrażenia woli uczestnictwa w programie  - 08.07.2016 r.
 4. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 26 wrzesień 2016
  • decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
  • montaż 2017-2018
 5. Możliwość zamontowania :
  • kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej
  • paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, 
  • pieca na biomasę
  • pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej

[LINK] - www.funduszedlamazowsza.eu

Pliki do porbania:

[PDF] - Regulamin konkursu- Odnawialne źródła enerii

[PDF] - Ankieta

[DOC] - Ankieta

 

Krótka charakterystyka instalacji

1. Ogniwa / Panele fotowoltaiczne.

Instalacja fotowoltaiczna, prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji budynku mieszkalnego o napięciu 230 V, a wytworzona w ten sposób energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu
z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Nadmiar prądu, którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest „oddawany” poprzez licznik dwukierunkowy. Jeżeli wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest „dobierany” z sieci publicznej.

Jak działa licznik dwukierunkowy?   

Licznik dwukierunkowy zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV oraz pobraną z sieci. Przy rozliczeniu energii elektrycznej netto (net metering) różnica pomiędzy energią elektryczną zużytą i wprowadzoną do sieci, będzie rozliczana w okresie półrocznym.  

 

Czy potrzebna jest modyfikacja instalacji elektrycznej przy montażu systemu fotowoltaicznego?

Nie jest potrzebna zmiana instalacji elektrycznej. System PV wpinamy do już istniejącej instalacji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana z tą różnicą, że posiadamy dodatkową mikroinstalację do produkcji prądu.
W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy. 

 

Zalety baterii słonecznych:

 1. Energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio, bez dodatkowych konwersji (mniejsze straty).
 2. Sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali produkcji.
 3. Moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego.
 4. Obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów.
 5. W czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy.

Wadą ogniw fotowoltaicznych jest ich koszt oraz bardzo niska sprawność. Produkcja krzemu jest bardzo energochłonna, a wydajność baterii słonecznych nie jest za wysoka i oscyluje
w granicach 15-20%.

 

2. Kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Planując ilość zestawów solarnych bierze się pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz średnie zużycie wody. Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niedalekiej odległości od domu mieszkalnego musi być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30º (optymalnie 45º) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania kolektorów słonecznych (średnio 1 panel kolektora słonecznego zajmuje powierzchnię 2 m2).

Zadaniem obiegu solarnego jest doprowadzenie ciepła z kolektorów do zasobnika, w którym będzie ono magazynowane. Obieg solarny składa się z kolektorów, przewodów rurowych, solarnego zestawu pompowego, urządzeń zapewniających bezpieczeństwo działania instalacji i zasobnikowego wymiennika ciepła. Największy wpływ na sprawność instalacji mają przewody rurowe i zasobnikowy wymiennik ciepła.

 • Przewody rurowe. Długość rur między zasobnikiem a kolektorem powinna być możliwie jak najkrótsza – wtedy straty ciepła przy przepływie ogrzanego czynnika z kolektora do zasobnika będą najmniejsze. Wszystkie rury trzeba odpowiednio zaizolować (tu jest źródło dużych strat ciepła!), a elementy gumowe, np. uszczelki, przepony, mające styczność z czynnikiem roboczym przepływającym w instalacji muszą być wykonane
  z materiałów niewchodzących w reakcję chemiczną z tym czynnikiem.
 • Zasobnikowy wymiennik ciepła. Kolektor dostarcza ciepło najczęściej wtedy, gdy go nie potrzebujemy, czyli w ciągu dnia. A ciepłą wodę zużywamy zazwyczaj po południu
  i wieczorem. Żeby więc energię wyprodukowaną w ciągu dnia można było wykorzystać wieczorem, trzeba zgromadzić ją w zasobniku solarnym.

Zasada działania:

 1. Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny absorber dużą część promieniowania odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny – pochłania on 95% padającego na niego promieniowania.
 2. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor.
 3. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora.

 

3. Piece / kotły na biomasę.

Jak działa piec/kocioł na biomasę?

Kocioł na biomasę montuje się wraz ze zbiornikiem paliwa i specjalnym podajnikiem. Wielkość zasobnika należy określić w zależności od powierzchni ogrzewanego domu
i występujących strat ciepła (mostki termiczne w oknach, jakość izolacji cieplnej ścian itp.). W wielu przypadkach efektywne są zasobniki o pojemności ok. 400l, które pozwalają bezobsługowo ogrzewać dom nawet przez 5-7 dni. aliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika i przekazywane na ruszty nad palnikiem. Dodatkowo specjalne otwory w rusztach umożliwiają dostarczanie świeżego powietrza, które pobierane jest z zewnętrznego nawiewu i dokładnie dozowane przez wentylator. Zaletą stosowania wentylatorów jest również poprawa cyrkulacji powietrza w piecu, a tym samym lepszy przepływ spalin do komina. Wentylator przyczynia się również do większej efektywności spalania biomasy w komorze pieca.

Ciepło wytworzone w czasie ogrzewania biomasy wykorzystywane jest do ogrzewania wody znajdującej się w wymienniku ciepła. Następnie ciepła woda kierowana jest do instalacji grzewczej zamontowanej w całym domu.

Pełna automatyka pracy

Kotły na biomasę charakteryzują się bardzo łatwą obsługą, w dużym stopniu zautomatyzowaną. Już samo zamontowanie mechanicznego podajnika biomasy jest dużym ułatwieniem, gdyż nie trzeba samodzielnie ładować komory pieca odpowiednią ilością paliwa. Piec sam, na podstawie wielu parametrów, określi ile biomasy w danej chwili potrzebuje, aby zapewnić wymaganą temperaturę wody w wymienniku ciepła.

Droższe piece posiadają również specjalne grzałki elektryczne, których zadaniem jest automatyczne rozpalanie paliwa w piecu. Eliminujemy tym samym konieczność ręcznego rozpalania, a cała obsługa palnika ogranicza się do jednego włącznika. Jednocześnie następuje wtedy włączenie wentylatora oraz uruchomienie podajnika paliwa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Biomasa jest materiałem łatwopalnym, dlatego konieczne jest aby piec wyposażony był
w dodatkowe zabezpieczenia. Najczęściej są to czujniki temperatury z zaworami wodnymi, które w razie potrzeby zagaszą płomień po przekroczeniu temperatury granicznej. Alternatywnym rozwiązaniem może być zamontowanie specjalnych śluz zabezpieczających w podajniku paliwa tuż przy palniku. W razie potrzeby odcięty zostanie dopływ paliwa, co po chwili spowoduje samozagaszenie się paleniska. Ważny jest również dobrej jakości
i bezawaryjny sterownik, który automatycznie reguluje wiele parametrów pieca w zależności od temperatury w pomieszczeniach. W celu zmniejszenia ilości spalanego paliwa warto rozważyć zakup sterownika wyposażonego w sondę lambda, badającą zawartość tlenu
w spalinach.

Czym jest biomasa?

Spalając biomasę, uzyskuje się dużą ilość ciepła, dlatego jest ona atrakcyjnym paliwem do kotłów grzewczych. Do celów energetycznych powszechnie stosuje się biomasę roślin (fitomasę), której wytwarzanie jest dość proste, stosunkowo tanie i nie trwa długo.

Ważną zaletą jest to, że jej spalanie nie jest tak uciążliwe dla środowiska jak spalanie paliw kopalnych, bo powstający w tym procesie dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) jest pochłaniany przez hodowane rośliny i nie przybywa go w atmosferze (powstaje go tyle, ile wcześniej zostało pochłonięte - bilans jest zerowy).

Biomasa zawiera znacznie mniej siarki, której dużo jest w ropie i węglu kamiennym. Jej związki emitowane przez kotły są toksyczne – negatywnie oddziałują na wszystkie organizmy żywe. Na atrakcyjność biomasy wpływa też jej niska cena wynikająca z powszechnej dostępności.

Przykładowe, orientacyjne ceny biomasy

Pelet
- 950 zł brutto/tonę w workach 15 lub 25 kg (źródło: www.pelet.com.pl0)

- 550-900 zł brutto/tonę (źródło: www.gieldadrzewna.pl)

Brykiet
- 898 zł brutto/tonę opakowania zbiorcze na palecie (źródło: www.pelet.com.pl)
- 600-900 zł/tonę (źródło: www.gieldadrzewna.pl)

Drewno opałowe, kominkowe

120 zł/mp np. za iglaste, 170 zł/mp za np. brzozę, czereśnię, 190 zł/mp np. za buk, grab,
ceny zależne od rodzaju drewna i jego wilgotności (źródło: www.allegro.pl)

 

4. Pompy ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła służąca tylko i wyłącznie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej bardzo szybko stała się coraz popularniejszym rozwiązaniem w polskich domach. Nazywana jest też często termodynamicznym podgrzewaczem wody albo podgrzewaczem c.w.u. z pompą ciepła. Tego typu urządzenie wykorzystuje powietrze jak dolne źródło ciepła. Pozwala zapewnić oszczędności oraz odpowiedni komfort c.w.u. dla całej rodziny.

Zasada działania pompy ciepła c.w.u.

Urządzenia te wykorzystują powietrze jako źródło ciepła w tzw. cyklu termodynamicznym znanym z klimatyzatorów czy z lodówek. Czynnik chłodniczy, zmieniając swój stan skupienia oraz ciśnienie, pobiera ciepło z powietrza, zwiększa swoją temperaturę poprzez sprężanie, a rozprężając się, ogrzewa wodę zgromadzoną w zasobniku. Energia elektryczna jest tu jedynie potrzebna do zasilania wentylatora przetłaczającego powietrze, a także do pracy sprężarki.

Pompa ciepła do c.w.u. to nic innego jak zasobnik ciepłej wody użytkowej ogrzewany przez zintegrowaną pompę ciepła. Zasobniki w większości pomp dostępnych na rynku są emaliowane oraz posiadają wbudowaną anodę magnezową dla ochrony przed korozją. Najczęściej też wyposażone są w grzałkę elektryczną, służącą do wspomagania ogrzewania wody do wyższych temperatur lub w przypadku dużego rozbioru wody.

Podgrzewacze wyposażone dodatkowo w spiralną wężownicę można w pełni zintegrować z istniejącym system c.o., np. kotłem gazowym, kominkiem z płaszczem wodnym albo z kolektorami słonecznymi. Pozwala to na wspomaganie pracy pompy w okresach grzewczych i jej efektywniejszą i bardziej ekonomiczną pracę.

Pompa  ciepła do c.w.u. a ekonomia

Koszt ogrzewania wody użytkowej stanowi ok. 20% całkowitego kosztu ogrzewania
w gospodarstwach domowych. Zastosowanie w tym zakresie ekonomicznego urządzenia pozwoli na realne oszczędności. Współczynniki sprawności pomp ciepła do c.w.u. wynoszą ok. 3,5 dla parametrów A15W45 (temperatura powietrza 15°C, temperatura wody grzewczej 45°C), co oznacza, że przez większą część roku przygotowanie wody pompą ciepła będzie ponad trzykrotnie tańsze od ogrzewacza elektrycznego!

Poniżej zostały zaprezentowane szacunkowe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zasobnika o pojemności 300 litrów dla różnych urządzeń grzewczych.

Aby jeszcze lepiej wykorzystać możliwości urządzenia, można korzystać z powietrza wewnętrznego, dzięki czemu przez cały rok może pracować z najwyższą sprawnością. Należy jednak pamiętać, że pompa ciepła, pracując wychładza pomieszczenie, z którego pobieranie jest powietrze. Zastosowanie kanałów powietrznych pozwoli nam wykorzystać pompę do celowego obniżenia temperatury w jakimś pomieszczeniu, np. w spiżarni.

Pod względem kosztów związanych z zakupem i montażem pompa ciepła do c.w.u. jest relatywnie tanim rozwiązaniem, porównując z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi i wymaganym do nich osprzętem, instalacjami solarnymi czy kotłami z podajnikami na paliwo stałe.

Bezobsługowa pompa ciepła do c.w.u.

Pompa ciepła do c.w.u. jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Większość producentów oferuje możliwość ręcznego ustawienia wszelkich parametrów pracy urządzenia na zaawansowanych sterownikach z wyświetlaczami LCD. W niektórych produktach sterownik jest przenośny i możemy trzymać go, np. w salonie. Zaglądanie do kotłowni poza zimowym okresem grzewczym staje się wtedy zupełnie zbędne. Docenią to Ci, którzy do tej pory musieli schodzić do kotłowni i zasypywać piec, żeby rodzina mogła się wykąpać. To, że pompa ciepła jest urządzeniem prostym i wygodnym w użytkowaniu, jest sprawą oczywistą.

 

Prosty montaż pompy ciepła do c.w.u.

Zamontowanie pompy ciepła do c.w.u. jest dla instalatorów o wiele prostsze od montażu np. kolektorów słonecznych. Nie wymaga prac na wysokościach, ciągnięcia przewodów solarnych do kotłowni, podłączania zasobnika i wielu innych prac. W przypadku pompy ciepła wszystkie elementy instalacji są wykonywane tylko w kotłowni. Zintegrowanie kotła do wężownicy podgrzewacza odbywa się poprzez dwa połączenia hydrauliczne. Zasilanie elektryczne to 230V, 50Hz, więc wymagane jest tylko wolne gniazdko. Instalacja pompy ciepła będzie więc tańsza od kolektorów słonecznych. Pamiętać należy, że podczas pracy pompy na parowniku będzie wykraplać się woda, którą należy odprowadzić do kanalizacji.

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021