przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Sołectwo Wola Lipieniecka Duża

Sołectwo Wola Lipieniecka Duża

Wola Lipieniecka z lotu ptaka

oglądaj więcej zdjęć

 


Termomodernizacja budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej

Stan techniczny budynku szkoły w Woli Lipienieckiej Dużej wymagał przeprowadzenia remontu, a w szczególności termomodernizacji obiektu. Działania te zostały podjęte w 2015 roku i dotyczyły wykonania, m. in.: docieplenia ścian zewnętrznych budynku, ułożenia cokołów i położenia tynku mozaikowego. Wymienione prace zmniejszyły zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną, przez co budynek jest tańszy w eksploatacji i jednocześnie bardziej przyjazny środowisku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 109 632,84 zł, z czego kwota 84 649,00 zł w formie niskoprocentowej pożyczki z możliwością umorzenia do 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto, w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczących się w szkole wykonany został remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym i tylnym za kwotę 20 000,00 zł.


Ułożenie kostki na placu przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej

Po ukończonej termomodernizacji budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej zagospodarowano teren przy szkole układając kostkę brukową na powierzchni placu 260 m2. Prace udało się wykonać przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców. Całkowity koszt ułożenia kostki na placu szkolnym wyniósł tylko 727,07 zł. W pracach uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, którzy wykonali także nowy wjazd do szkoły.

Przebudowa drogi gminnej w Woli Lipienieckiej Dużej

Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża. Zakres robót na długości 635,7 m obejmował poszerzenie jezdni do 5,0 m z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodnika dla pieszych, poboczy z kruszywa i wjazdów z kostki brukowej. Wykonano również azyl drogowy- sztuczną wyspę, zamontowaną przy przejściu dla pieszych na wysokości szkoły.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 471 518,71 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 281 227,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w kwocie 155 000,00 ze środków budżetu powiatu szydłowieckiego.

 

Utwardzenie trzech dróg z nieodpłatnie pozyskanego destruktu

Z wykorzystaniem nieodpłatnie pozyskanego destruktu z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w ilości 300 ton utwardzono nawierzchnię ulicy Zacisznej w Jastrzębiu na odcinku około 700 m, ponadto fragment nawierzchni w miejscowości Lipienice Górne od drogi wojewódzkiej na odcinku około 400 m oraz 100 m drogi przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej.

 

 


Poprawa jakości utrzymania dróg w sezonie zimowym

Nieodpłatne pozyskanie piaskarki i solarki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwoliło na utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym bez korzystania z usług firm zewnętrznych. W celu zagospodarowania ww. sprzętu zakupiono samochód ciężarowy MAN wyposażonym w HDS za kwotę 82 380,00 zł. Poza sezonem zimowym zakupiony sprzęt służy do przewozu przy transporcie materiałów sypkich w celu bieżących napraw nawierzchni drogowej.

 

 


Wymiana złoża w hydroforni Wola Lipieniecka Duża

W 2016 roku dokonano wymiany złoża w stacji uzdatniania wody w Woli Lipienieckiej Dużej w celu poprawienia jakości wody. Koszt wymiany wyniósł 16 603,50 zł. Poprzednia wymiana złoża była przeprowadzona w 2003 roku, a obecnie trwają bieżące remonty hydroforni.

 

 


Sekcjonowanie sieci wodociągowej

W czasie awarii wodociągów tam, gdzie jest to możliwe montuje się zawory odcinające sieci wodociągowej. Wprowadzanie sekcjonowania sieci wodociągowej, ma na celu w razie awarii odcinać jak najmniejszą ilość gospodarstw domowych od dostawy wody.

 


Poprawa jakości pracy urzędu

W odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców podjęto intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy. Wyremontowane pomieszczenia zostały przekazane do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, także pracownicy referatu budownictwa przyjmują petentów w odnowionych lokalach. Zrealizowane zamierzenia poprawią poziom obsługi mieszkańców i ułatwią dostępność do świadczeń.

Uproszczone też zostały procedury dotyczące naliczania i uiszczania opłat za wodę, Konserwatorzy mogą po odczycie licznika dokonać naliczenia za wodę.

Odbiór odpadów komunalnych jest udoskonalany. Od kwietnia 2015 r. właściciele nieruchomości powiadamiani są o odbiorze odpadów za pomocą systemu SMS.

 


Usuwanie odpadów zawierających azbest z Gminy Jastrząb

Korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kontynuowano możliwość nieodpłatnego odbioru zdemontowanych płyt azbestowych, w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość zadania to – 32 349,45zł., wnioskowana kwota dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania to – 27 497,00 zł. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych.

 


Paczki żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

W roku 2015 przygotowano i wydano 120 paczek na kwotę 16 780,00 zł. W roku 2016 przygotowano i wydano 153 paczki na kwotę około 20 000,00 zł.

 


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2016 roku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych kontynuowane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Prowadzone są w miesiącach od października do grudnia. Ogółem z możliwości bezpłatnego szczepienia skorzystało ponad 100 osób. Na ten cel Gmina przekazała w 2016 roku dla SPZOZ w Jastrzębiu dotację celową w kwocie 3 675,00 zł.

 

 

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021