przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Jednostki Organizacyjne

Biblioteki gminne:
Wójt Gminy Jastrząb  w ogromnym stopniu docenia znaczenie działań kulturotwórczych dla mieszkańców naszych miejscowości. Wyraźną oznaką takiego podejścia jest dbałość władz gminnych o Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu oraz jej filie w Gąsawach Rządowych i w Woli Lipenieckiej Dużej.
Biblioteka Gminna w Jastrzębiu powstała tuż po II wojnie światowej - w 1948 roku, walnie przyczyniając się do podnoszenia poziomu intelektualnego naszych mieszkańców. Zawsze stanowiła ona jeden z ważnych ośrodków kulturotwórczych. Podobnie jest obecnie - w działach dla dorosłych i dla dzieci przechowywanych jest 14 tysięcy 380 woluminów wydawniczych, z których korzysta łącznie 442 czytelników. Oferta biblioteki jest łatwiej dostępna dla mieszkańców innych miejscowości dzięki filiom. Filia Biblioteczna w Gąsawach Rządowych powstała w 1961 roku i oferuje łącznie 11 tysięcy 86 woluminów, z których korzysta obecnie 350 czytelników. Powstała w 1982 roku Filia Biblioteczna w Woli Lipienieckiej Dużej posiada 5 tysięcy woluminów, z których korzysta 155 czytelników.

Pamięć i historia - obchody Święta Niepodległości Polski
W dniu 11. 11 .2005 r. w 87. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody rozpoczęły się o godz. 1130 Mszą Św. za Ojczyznę z udziałem władz gminnych, delegacji szkół, straży OSP, przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , delegacji kolejarzy oraz mieszkańców gminy. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz ulicami Jastrzębia. Przy płycie upamiętniającej odzyskanie Niepodległości wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe, złożone kwiaty i zapalono znicze. Warte podkreślenia jest to, że uroczystości w takiej formie odbyły się po raz pierwszy od roku 1989.

Zespół ludowy "Gąsawianki":
Na terenie naszej gminy działa jeden zespół folklorystyczny "Gąsawianki", który obchodził w tym roku 40-lecie istnienia. Z tej okazji pani Wójt Zofia Kosno szczerze gratulowała członkom zespołu wytrwałości i zapału oraz dziękowała za krzewienie tradycji i kultury lokalnej.

Uroczyste obchody 40-lecia istnienia zespołu "Gąsawianki"

Na wielu imprezach zespół zdobywa nagrody i dyplomy. Dużym osiągnięciem i wyróżnieniem także dla gminy Jastrząb było zaprezentowanie się w Warszawie na "Turnieju Gmin 2005" organizowanym przez "Radio dla Ciebie".

 

Inicjatywy kulturotwórcze pod patronatem Urzędu Gminy w Jastrzębiu
Tradycją szkół gminy Jastrząb są gminne konkursy i festiwale, w których dzieci i młodzież mogą rywalizować ze sobą i kulturalnie współzawodniczyć w wielu dziedzinach.
W Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu organizowany jest Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Biorą w nich udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy Jastrząb wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Wśród gości festiwalu zawsze można spotkać między innymi Zofię Kosno - wójta gminy Jastrząb, ks. proboszcza Tadeusza Lizińczyka oraz dyrektorów szkół, oraz mieszkańców gminy. Festiwalowi towarzyszą przygotowywane przez uczniów jasełka.


Jasełka w ZSP w Jastrzębiu

Do tradycji należy także Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz ortografii" organizowany przez polonistów szkół gminnych, szerzący umiejętności ortograficzne i bezbłędne posługiwanie się językiem polskim wśród uczniów szkół podstawowych. Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego biorą udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu.

 

Uczniowie szkół podstawowych mogli także sprawdzić swoje umiejętności gramatyczne w Gminnym Konkursie Gramatycznym. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, choć polecenia konkursowe nie były zbyt łatwe. Laureaci konkursu na poziomie gminnym wykazali się jednak dużą wiedzą i umiejętnościami, często na poziomie gimnazjalnym. Nowym interesującym gminnym konkursem organizowanym pod patronatem Urzędu Gminy w Jastrzębiu oraz władz samorządowych jest Gminny Konkurs Historyczny "Historia nauczycielką życia", podczas którego uczniowie szkół podstawowych upamiętniają swoją wiedzą przeszłość Polski, regionu i małej ojczyzny, a także kształtują postawę patriotyczną i wychowanie obywatelskie.

 

Wszystkie szkoły organizują również szkolne konkursy przedmiotowe oraz zajęcia pozalekcyjne, zapewniając uczniom realizacje swoich zainteresowań i rozwijając umiejętności.

 

Do bardzo ważnych imprez kulturalno-integracyjnych należą również szkolne zabawy choinkowe, noworoczne i okolicznościowe, na których społeczność gminna ma możliwość miłego spędzenia czasu, poznania się i integrowania. Częstym gościem honorowym tych imprez okolicznościowych są przedstawiciele władz gminnych, którzy wielokrotnie przywożą najmłodszym słodkie upominki.

 

Medale dla Strażaków
W dniu 22.05.2005r. w budynku ZSP w Jastrzębiu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy na temat bezpieczeństwa na którym wręczono odznaczenia państwowe dla zasłużonych strażaków z terenu gminy.

Bezrobocie i próby jego zmniejszenia:
Urząd Gminy w Jastrzębiu stara się zmniejszyć skalę bezrobocia w naszej gminie poprzez zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego, staży absolwenckich oraz z budżetu gminy.
W podziale na lata liczba osób zatrudnionych wygląda następująco:

2003 rok:
 • prace publiczne - 23 osoby,
 • prace interwencyjne - 39 osób,
 • staże absolwencki - 9 osób,
  2004 rok:
 • prace publiczne - 21 osób,
 • prace interwencyjne - 41 osób,
 • staże absolwenckie - 16 osób,
 • przygotowanie zawodowe - 13 osób,
 • z budżetu gminy - 11 osób,
  2005 rok:
 • prace publiczne - 2 osoby,
 • prace interwencyjne - 56 osób,
 • staże absolwenckie - 14 osób,
 • z budżetu gminy - 22 osoby,
  2006 rok:
 • prace interwencyjne - 49 osób,
 • staże absolwenckie - 11 osób,
 • przygotowanie zawodowe - 10 osób,
 • z budżetu gminy - 49 osób,

  Obchody 80-lecia OSP w Jastrzębiu.
  W dniu 23.04.2006r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu obchodzili jubileusz 80-lecia powstania jednostki. Po uroczystej Mszy Św. strażacy wraz z gośćmi zaproszonymi przy akompaniamencie orkiestry dętej udali się w kolumnie marszowej na plac przed remizą strażacką, gdzie licznie zgromadzili się mieszkańcy Jastrzębia i okolic.
  Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie aktu przekazania samochodu oraz kluczyków przez p. Roberta Gałązkę Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu i p. Zofię Kosno Wójta Gminy Jastrząb dla Prezesa OSP Jastrząb druha Pawła Kosno.
  Jednostka OSP otrzymała złoty medal zasługi dla pożarnictwa. Wręczono również srebrne i brązowe medale za zasługi.

  GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu wraz z władzami gminnymi udzielił pomocy w zakresie materialnym i finansowym:
  1. We wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie dzieci z najuboższych rodzin,
  2. Organizowane są wyjazdy do Radomia po odzież, obuwie i środki czystości,
  3. Wypłacane są zasiłki okresowe i celowe,
 • rok 2003 - na kwotę 94 tys. 141 zł.,
 • rok 2004 - na kwotę 71 tys. zł.,
 • rok 2005 - na kwotę 180 tys. 476 zł,
 • do czerwca 2006 - 115 tys. 790 zł. 4. Mieszkańcy bloków PKP otrzymują dodatki mieszkaniowe.
 • rok 2004 - na kwotę 39 tys. zł. (z funduszy własnych gminy),
 • rok 2005 - na kwotę 25 tys. 126 zł., (z funduszy własnych gminy).

  Złote pary z terenu gminy
  W niedziele 24.04.2005r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem 27 parom małżeńskim z terenu gminy medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystości rozpoczęły się mszą Świętą w kościele parafialnym w Jastrzębiu. Po nabożeństwie "złote" pary udały się do gimnazjum, gdzie specjalnie dla nich wystąpili uczniowie z programem artystycznym. Potem nastąpiło wręczenie medali, dyplomów i kwiatów za długoletnie pożycie. Odznaczenia wręczał małżonkom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Maciej Sieczkowski, wicewojewoda mazowiecki, a dyplomy i kwiaty wójt Zofia Kosno oraz Jan Gula sekretarz gminy.

     
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021