przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Bezpieczna gmina

Data wpisu 19.08.2016 r.

W Gminie Jastrząb niestety brakuje ratowników, część osób, które zostały przeszkolone w ubiegłym roku wyjechało do pracy poza gminę.  Na rozesłane zapytania ofertowe odpowiedziało tylko jedno Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe proponując zabezpieczenie  zalewu tylko w weekendy. Niestety to za mało, Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha poszukuje wykwalifikowanych ratowników w regionie radomskim. Apeluje również do wszystkich posiadających umiejętności pływackie o zgłaszanie się na kurs ratownictwa wodnego. Sezon wakacyjny nad zalewem w Jastrzębiu ma potrwać do 31 sierpnia.

W niedzielę  24 lipca 2016 r. omal nie doszło do utonięcia nad Jastrzębskim zalewem. Na szczęście bezpieczeństwa wypoczywających pilnują ratownicy i dzięki szybkiej akcji ratunkowej zdołano zapobiec tragedii.

czytaj więcej

 

......................................................................................................................................................

Wójt z ratownikami przy namiocie punktu sanitarnego ratownictwa wodnego

Za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Jastrząb odpowiedzialny jest Wójt Gminy oraz Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, obejmująca swym zasięgiem działania również na terenie Gminy Jastrząb. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazuje na fakt, iż na terenie Gminy nie występują przestępstwa o charakterze kryminalnym. Gmina należy do kategorii gmin bezpiecznych. Pojawiającymi się zagrożeniami są wykroczenia przestępstwa popełniane przez kierowców, kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia.

Pomimo faktu, iż gmina należy do w miarę bezpiecznych, podkreślić można potencjał zagrożeń poprzez działania polegające na:

 • podniesieniu poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa poprzez podjęcie systematycznych działań zmierzających do zminimalizowania zagrożenia przestępczości- zapewnieniu porządku i spokoju w miejscach stałego gromadzenia się ludności,
 • rozpoznawanie i zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci, młodzieży oraz rodzin,
  w szczególności przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich, jak również przeciwdziałanie narkomanii w szkołach,
 • aktywizacji w społeczeństwie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Jastrząb wykonuje 4 jednostki tj. Jastrząb, Nowy Dwór, Wola Lipieniecka Mała, Gąsawy Rządowe. Dwie z nich tj, OSP Jastrząb
i OSP Wola Lipieniecka Mała należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają 155 strażaków.

W sezonie letnim druhowie z jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych wraz ze Służbą Ratowniczą pełnioną przez ratowników pochodzących z terenu Gminy Jastrząb dzielnie dbają
o bezpieczeństwo plażowiczów wypoczywających nad jastrzębskim zalewem.


Wójt z ratownikami na molo

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021