przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Rewitalizacja

....................................................................................................................................................................

Data  17.07.2020 r.

Poniżej znajduje się  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023 - aktualizacja


[PDF] - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2023 - aktualizacja

[PDF] - Uchwała Rady Gminy Jastrząb w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2023

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 07.05.2018 r.

Aktualny wykaz programów dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

[XLSX] - Wykaz programów (z dnia 07.05.2018)

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 08.05.2019 r.

Poniżej znajduje się  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023 - aktualizacja


[PDF] - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2023 - aktualizacja

[PDF] - Uchwała Rady Gminy Jastrząb w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2023

Więcej o Rewitalizacji na Mazowszu

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 03.04.2019 r.

 

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023, które odbędą się od 03.04.2019 r. do 09.04.2019 r.
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 03.04.2019 r. do 09.04.2019 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jastrząb oraz na portalu gminy www.jastrzab.com.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 5. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb; do Urzędu Gminy Jastrząb - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy,
 • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Jastrząb w dniach i godzinach pracy Urzędu,
 • spotkań informacyjny dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się 08.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu o godzinie 17:00.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
 
 
 
 

 

 
Raport z konsultacji:
-----------------------
 

[PDF] - Raport z konsultacji społecznych - Gmina Jastrząb

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 25.04.2017 r.

Aktualny wykaz programów dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

[XLSX] - Wykaz programów (z dnia 27.04.2017)

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 31.03.2017 r.

Poniżej znajduje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023 po zatwierdzonych zmianach

[PDF] - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023 po zatwierdzonych zmianach

[PDF] - Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Jastrząb w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/183/2016 Rady Gminy jastrząb z dnia 28 grudnia 2016 r.

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 28.12.2016 r.

Poniżej znajduje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023

[PDF] - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023

[PDF] - Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Jastrząb w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 15.11.2016 r.

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne
dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji,
które odbędą się od 21 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach: 

 • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 21 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jastrząb oraz na portalu gminy www.jastrzab.com.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 5. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb; do Urzędu Gminy Jastrząb - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy, 
 • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Jastrząb w dniach i godzinach pracy Urzędu, 
 • spotkań informacyjny dotyczących założeń Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 21 listopada 2016 roku oraz 22 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu o godzinie 17:00.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

[DOCX] - Formularz konsultacyjny

[PDF] - Formularz konsultacyjny

[PDF] - Projekt - Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023

....................................................................................................................................................................

Data wpisu 03.10.2016 r.

Mapa Obszaru Rewitalizacji

[PDF] - Diagnoza - Program rewitalizacji Gminy Jastrząb - aktualna

[DOCX] - Formularz konsultacyjny

[DOCX] - Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektow

[JPG] - Mapa Obszaru Rewitalizacji 3000 x 3530 - [waga pliku 2.22MB]

[PDF] - Raport z konsultacji społecznych - Jastrzab

[PDF] - Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2016 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb

......................................................................................................................................................................

Data wpisu 13.09.2016 r.

Plakat konsultacje w sprawie rewitalizacji 20.09.2016

......................................................................................................................................................................

Data wpisu 05.09.2016 r.

Plakat konsultacje w sprawie rewitalizacji

......................................................................................................................................................................

Data wpisu 28.07.2016 r.

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023”

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Jastrząb poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  35 100,00 zł.

Wójt Gminy Jastrząb informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji wszelkich uwag, opinii i propozycji odnośnie tworzonego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy w pok. nr 5 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr 48/ 628-48-73

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www. jastrzab.com.pl (zakładka górnego menu – „Rewitalizacja”)

......................................................................................................................................................................

Data wpisu 14.06.2016 r.

GRUPA BST na zlecenie Gminy Jastrząb realizuje badanie dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji do Gminnego Programu Rewitalizacji. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.

 

......................................................................................................................................................................

Data wpisu 11.05.2016 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 19.04.2016r. zatwierdził listę projektów, rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji przez gminy województwa mazowieckiego. Wniosek o przyznanie dotacji złożony przez Gminę Jastrząb przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został umieszczony na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Gminie Jastrząb zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 35 100 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 39 000 zł.

Tytuł projektu: ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2025”.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi przede wszystkim pobudzać  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. Podejmowane inicjatywy powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Działania te w efekcie powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców,  a także  turystów i inwestorów.

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021