przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Sołectwo Jastrząb

Sołectwo Jastrząb

Jastrząb z lotu ptaka

oglądaj więcej zdjęć


Prace wykonane w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu

W okresie ostatnich dwóch lat wykonano szereg prac remontowych poprawiających stan techniczny placówki.

 

W 2015 roku

- wykonano malowanie natryskowe holu i pierwszego piętra wraz z wymianą oświetlenia – koszt 4 127,88 zł

- ułożono płytki na schodach przy łączniku pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną (oczyszczenie odwarstwiających się fragmentów betonu) – koszt 4 649,40 zł

- naprawa kotłowni C.O. – koszt 13 089,80 zł

- malowanie natryskowe holu II piętra wraz z wymianą oświetlenia – koszt 4 974,99 zł

- zbrojenie i wylanie daszków betonowych przy ogrodzeniu – koszt 3 149,99 zł

 

W 2016 roku

- naprawa kotłowni C.O. – koszt 2 600,00 zł

- malowanie natryskowe holu pierwszego piętra wraz z wymianą oświetlenia na parterze po stronie gimnazjum i szkoły podstawowej – koszt 8 434,14 zł

- naprawa uszkodzonych rynien – koszt 2 460,00 zł

- montaż bezprzewodowej sieci LAN – koszt 2 160,00 zł

- malowanie 9 sal lekcyjnych, szatni, kuchni, świetlicy, łazienek – koszt ok. 2 800,00 zł

 


Utwardzenie trzech dróg z nieodpłatnie pozyskanego destruktu

Z wykorzystaniem nieodpłatnie pozyskanego destruktu z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w ilości 300 ton utwardzono nawierzchnię ulicy Zacisznej w Jastrzębiu na odcinku około 700 m, ponadto fragment nawierzchni w miejscowości Lipienice Górne od drogi wojewódzkiej na odcinku około 400 m oraz 100 m drogi przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej.

Jawtrząb ul. Zaciszna

Lipienice Górne

Wola Lipieniecka Duża

 


Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Jastrzębiu

W 2015 roku wykorzystując środki z funduszu sołeckiego wykonano chodnik dla pieszych w Jastrzębiu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 28 464,60 zł.

 

Jastrząb ul. Mickiewicza

 

 


Poprawa jakości utrzymania dróg w sezonie zimowym

Nieodpłatne pozyskanie piaskarki i solarki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwoliło na utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym bez korzystania z usług firm zewnętrznych. W celu zagospodarowania ww. sprzętu zakupiono samochód ciężarowy MAN wyposażonym w HDS za kwotę 82 380,00 zł. Poza sezonem zimowym zakupiony sprzęt służy do przewozu przy transporcie materiałów sypkich w celu bieżących napraw nawierzchni drogowej.

 

Zakupiony samochód ciężarowy

 

 


Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu

W 2015 roku w celu poprawienia efektywności energetycznej, jak również wygenerowania oszczędności w budżecie Gminy – przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia dróg – dokonano wymiany lamp rtęciowych i sodowych na oprawy ledowe. Łącznie wymienionych zostało 109 lamp w miejscowości Jastrząb. Koszt realizacji zadania wyniósł 139 932,87 zł. Realizacja zadania została dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 104 802,00 zł w formie niskoprocentowej pożyczki z możliwością umorzenia do 40%. Wymiana oświetlenia na lampy ledowe przynosi gminie duże oszczędności.

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu

 


Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zacisznej w Jastrzębiu

W roku 2015 został wykonany wodociąg o długości 442 m przy ulicy Zacisznej w Jastrzębiu. Wartość wykonanych robót wynosiła 33 000,00 zł. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawiła się jakość życia mieszkańców ul. Zacisznej.

 


Wymiana złoża w hydroforni w Jastrzębiu

W 2017 roku planowana jest wymiana złoża w stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu. Ostatnia wymiana złoża miała miejsce w 2004 roku.

 


Sekcjonowanie sieci wodociągowej

W czasie awarii wodociągów tam, gdzie jest to możliwe montuje się zawory odcinające sieci wodociągowej. Wprowadzanie sekcjonowania sieci wodociągowej, ma na celu w razie awarii odcinać jak najmniejszą ilość gospodarstw domowych od dostawy wody.

 


Wykonanie stanowisk na komputery i ścianek w świetlicy w Jastrzębiu

Świetlicę w Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu wyposażono w stanowiska komputerowe oraz zmodernizowano ściankę rozsuwaną, co pozwala na organizowanie kilku wydarzeń jednocześnie. Na potrzeby mieszkańców zakupiono nową kuchenkę gazową oraz zainstalowano podgrzewacz wody.

 


Ułożenie kostki przy Urzędzie Gminy oraz remizie OSP w Jastrzębiu

Dla poprawy estetyki terenu przy Urzędzie Gminy oraz przy strażnicy OSP Jastrząb, usunięto nawierzchnię betonu i ułożono nową powierzchnię z kostki brukowej. Wynegocjowano dogodną cenę za materiały. Wykonanie nawierzchni zostało zrealizowane sposobem gospodarczym przez druhów OSP Jastrząb i pracowników Urzędu Gminy.

 


Poszerzenie plaży nad zalewem

Nieodpłatnie pozyskany piasek pozwolił na poszerzenie plaży nad jastrzębskim zalewem. Przesłanką przemawiającą za tym działaniem była rosnąca z roku na rok popularność naszego kąpieliska oraz jego rozwój w kierunku miejsca sportowo-rekreacyjnego.

 


Wymiana dachu na budynku przy zalewie w Jastrzębiu

Remont dachu budynku gospodarczego nad zalewem w Jastrzębiu polegał na wymianie więźby dachowej oraz pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową. Prace remontowe wyniosły 23 370,00 zł.

 


Poprawa jakości pracy urzędu

W odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców podjęto intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy. Wyremontowane pomieszczenia zostały przekazane do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, także pracownicy referatu budownictwa przyjmują petentów w odnowionych lokalach. Zrealizowane zamierzenia poprawią poziom obsługi mieszkańców i ułatwią dostępność do świadczeń.

Uproszczone też zostały procedury dotyczące naliczania i uiszczania opłat za wodę, Konserwatorzy mogą po odczycie licznika dokonać naliczenia za wodę.

Odbiór odpadów komunalnych jest udoskonalany. Od kwietnia 2015 r. właściciele nieruchomości powiadamiani są o odbiorze odpadów za pomocą systemu SMS.

 


Usuwanie odpadów zawierających azbest z Gminy Jastrząb

Korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 i 2016 r. kontynuowano możliwość nieodpłatnego odbioru zdemontowanych płyt azbestowych, w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość zadania to – 32 349,45zł., wnioskowana kwota dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania to – 27 497,00 zł. Również w roku 2017 mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu

W latach 2015 i 2016 w SPZOZ w Jastrzębiu przeprowadzono szereg inwestycji, dokonano zakupu dodatkowego sprzętu, wykonane zostało kablowe przyłącze internetowe, zabudowano rejestrację w Jastrzębiu oraz wyodrębniono i dostosowano pomieszczenie na serwerownię. Ponadto udało się wykonać na terenie Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu parking z przeznaczeniem dla pacjentów. Poprawie uległy warunki pracy personelu poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia medycznego oraz sprzętu i oprogramowania koniecznego do codziennej pracy np.: rejestratory temperatury, waga niemowlęca, serwer, laptop, monitor komputerowy itp.

 


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2016 roku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych kontynuowane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Prowadzone są w miesiącach od października do grudnia. Ogółem z możliwości bezpłatnego szczepienia skorzystało ponad 100 osób. Na ten cel Gmina przekazała w 2016 roku dla SPZOZ w Jastrzębiu dotację celową w kwocie 3 675,00 zł.

 


Paczki żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

W roku 2015 przygotowano i wydano 120 paczek na kwotę 16 780,00 zł. W roku 2016 przygotowano i wydano 153 paczki na kwotę około 20 000,00 zł.

 


Modernizacja i doposażenie jednostek OSP

Bezpieczeństwo obywateli zależy w znacznym stopniu od sprawności służb ratunkowych, która jest tym większa, im lepiej wyposażone są te służby. Dlatego w Gminie nieustannie podejmowane są starania o pozyskiwanie środków na doposażenie w sprzęt OSP. W poprzednim roku dokonano zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Jastrzębiu (dotacja z WFOŚiGW w kwocie 14 571,00 zł) oraz dla OSP w Woli Lipienieckiej (dotacja z WFOŚiGW w kwocie 13 652,00 zł).

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021