przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Gminna Rada Seniorów

ISTOTA I FUNKCJE GMINNEJ RADY SENIORÓW 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2013 roku wprowadziła możliwość tworzenia w gminach tzw. gminnych rad seniorów. Stosownie do wprowadzonego uregulowania, rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych śrotowisk, może utworzyć gminną radę seniorów jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele łokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych. Działając na podstawie odpowiednich przepisów o samorządzie gminnym wnioskodawcy, którzy byli uczestnikami projektu "Seniorzy Gminy Jastrząb włączają się do działania!" we wrześniu 2018 roku złożyli do Urzędu Gminy w Jastrzębiu wniosek o utworzenie Gminnej Rady Seniorów. Na posiedzeniu Sesji Rady Gminy 27 grudnia 2018 roku powołano Gminną Radę Seniorów w Jastrzębiu. Uchwałą Nr 1II/30/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu został nadany owej Radzie Statut. 

Czytamy w nim, co następuje: 

1. W celu zapewnienia osobom strszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w trym na sprawy dotyczące osób starszych jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych powołuje się Radę Seniorów w Gminie Jastrząb. 

2. Głównym celem Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych. W skład Gminnej Rady Seniorów w Jastrzębiu wchodzi 9 osób zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb. Są to następujące osoby: Bożenna Arak, Dominika Arak, Wanda Czubak, Wanda Grabowska, Wiesława Kępa, Mieczysław Kowalik, Joanna Łyżwa, Helena Motyka, Jan Orlicki. Kadencja GRS trwa 2 lata. Rada działa na podstawie planu pracy, który został zaakceptowany przez władze gminy. Data wpisu: 04.05.2020 r.

"Nie żyjemy, by umierać,
ale umieramy, by żyć wiecznie."

(Michael Buchberger)

Ostatnie pożegnanie KrysiOstatnie pożegnanie Krysi.

     W ciepłe, kwietniowe popołudnie dotarła do nas wiadomość o śmierci naszej koleżanki - Krysi Antos.

     Nie jest łatwo żegnać osobę, którą się dobrze znało i szanowało, bowiem są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze będą wywoływały łzy; I są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypią nas wspomnienia. Każdy z nas przywoła na pamięć sytuacje, w których uczestniczyliśmy wspólnie z naszą zmarłą Koleżanką.

     Jestem przekonana, że wszyscy Seniorzy będą Cię Krysiu wspominać jako wspaniałą Osobę, życzliwą i chętnie spieszącą z pomocą potrzebującym. We wspólne spotkania wnosiłaś radość i pogodę, zawsze sympatyczna i uśmiechnięta.Z zakamarków pamięci odtwarzamy chwile spędzone razem, nasze rozmowy, dyskusje i żarty......
     Szłaś przez życie, które Cię nie oszczędzało, niosąc troski, ból i cierpienia - z optymizmem i dobrym słowem wobec innych ludzi.

     Członkowie Stowarzyszenia Seniorów żegnają Cię Krysiu z ogromnym żalem, tym bardziej dotkliwym, że ze względu na panującą obecnie sytuacją epidemiczną, w naszym kraju, nie wszyscy mogą pożegnać Cię osobicie.

Szymon Szymonowicz powiedział:
"Nie żył, po kim piękna pamięć nie została."

Ty, Krysiu, żyłaś pełnią życia i zostawiłaś swój ślad na ziemi i w naszych sercach jako człowiek szlachetny o głębokim i bogatym wnętrzu.

Żegnamy Cię Krysiu słowami jednej z pieśni:
"Już opuściłaś tę łez dolinę,
Tam wieczny spokój czeka na Ciebie,
Niechaj Cię przyjmą w swoją gościnę
Bóg z Aniołami i Święci w Niebie."

Spoczywaj w pokoju!

Członkowie Stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" proszą o modlitwę za spokój Duszy naszej zmarłej Koleżanki.
"Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci ....."
    Data wpisu: 17.12.2019 r.

SPOTKANIE "OSTATKOWE" SENIORÓW 
27 listopada 2019 roku świetlica środowiskowa w Jastrzębiu była wypełniona po brzegi. Członkowie stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" przybyli, aby wziąć udział w spotkaniu towarzyskim - wieczorku tanecznym. Na to spotkanie przybyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Jastrząb - Pan Andrzej Bracha, Sekretarz Gminy - Pan Albert Bobrowski oraz Pan Sławomir Bińkowski — Przewodniczący Rady Gminy. Do tańca przygrywał zespół muzyczny z Mirowa. Wszystkich zebranych ciepłymi słowami powitała prezes Stowarzyszenia Wanda Czubak. 
Natomiast Wanda Grabowska w imieniu grupy teatralnej zaprosiła zebranych do obejrzenia premierowego występu złożonego ze skeczy i piosenek. Występ ten był rezultatem półrocznej pracy grupy seniorów na warsztatach teatralnych. Po zakończeniu występu, który został entuzjastycznie przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami, Elżbieta Przytuła w towarzystwie Jana Orlickiego podziękowała Pani Kasi Sasal - reżyserowi przedstawienia - za wspaniałe wykonaną pracę z seniorami, za jej serdeczność, zaangażowanie i ogromną cierpliwość. Pani Elżbieta Przytuła była nauczycielką i wychowawczynią Pani Kasi. Ta sytuacja skłoniła Ją do okazania dumy z osiągnięć swojej uczennicy. Stwierdziła także, że jak najbardziej na miejscu jest powiedzenie, że "uczeń przerósł mistrza". 
Po tym niecodziennym rozpoczęciu wieczoru, zebrani seniorzy przystąpili do wspólnej biesiady, która trwała do późnych godzin wieczornych. Czas upływał w radosnych nastrojach. Wspólne tańce i śpiewy wyzwoliły w seniorach drzemiące pokłady energii. Data wpisu: 17.12.2019 r.

WARSZTATY TEATRALNE SENIORÓW 
W maju 2019 roku powstała w Jastrzębiu grupa teatralna złożona z seniorów i członków Stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb". Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Wanda Grabowska. Celem pracy tej grupy było rozwijanie pracy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej, kształtowanie zainteresowań aktorstwem, tańcem i śpiewem. Udział w warsztatach pomógł uczestnikom pokonać nieśmiałość i tremę, a także rozwijać indywidualne zdolności i predyspozycje. Przyczyniło się to do poczucia wartości i podniesienia własnej samooceny. Zgłoszono ofertę do wszystkich seniorów zainteresowanych taką formą spędzania wolnego czasu. Zgłosiło się 18 osób. Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Sasal (instruktor teatralny, w radomskiej Resursie). Zajęcia odbywały się co 2 tygodnie po 2 - 3 godziny lub w miarę potrzeby częściej. Prowadząca przedstawiła kilka propozycji, na które składały się skecze obrazujące naszą rzeczywistość w sposób krytyczny, prześmiewczy w tzw. "krzywym zwierciadle". Do wystawienia na scenie zostały przygotowane następujące skecze: "Przyjęcie", "Krawiec", "Hobbyści", "Pralnia", Sprawa do załatwienia ", "W pociągu". Były one przeplatane piosenkami: "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Cicha woda ", "O mnie się nie martw", "Ach, jak przyjemnie", "Upływa szybko życie ". Premierowe przedstawienie, na które były zaproszone władze gminy odbyło się 27 listopada 2019roku w świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. Data wpisu: 25.10.2019 r.

Wieczór integracyjny seniorów.
23 października 2019 roku sala świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu była wypełniona po brzegi. W tym dniu bowiem odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gminy Jastrząb i pobliskiego Szydłowca. Inicjatorem spotkania był prezes Stowarzyszenia Emerytów "Spokojna Jesień Życia" z Szydłowca Kazimierz Zawadzki. Stowarzyszenie to realizuje projekt "Aktywni razem" współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez członków Stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" i Radę Seniorów. Stanowiło ono realizację Zadania 4. w/w projektu pod nazwą "Spotkania integracyjne przedstawicielami ościennych gmin". Oprócz licznej grupy seniorów spotkanie zaszczycili swoją obecnością gospodarze gminy Jastrząb: wójt Andrzej Bracha i sekretarz Albert Bobrowski. Uczestników powitała prezes stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" Wanda Czubak, która swoje wystąpienie zakończyła słowami Beniamina Franklina: " Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu". Następnie głos zabrali: Kazimierz Zawadzki, Andrzej Bracha i Albert Bobrowski. Wieczorek integracyjny rozpoczął się występem rewelacyjnego zespołu "Fantazja" z Szydłowca. W pierwszej części artyści wykonali piosenki w stylu "retro", natomiast druga część była poświęcona piosenkom cygańskim. Występ zespołu "Fantazja" wprowadził zebranych w szampański nastrój. Na zakończenie występu wszyscy odśpiewali piosenkę - toast "Kochajmy się", a przedstawicielki zespołu ludowego "Gąsawianki" - "Nowoczesną babcię". Wprowadzeni w doskonały nastrój uczestnicy spotkania przystąpili do wspólnego biesiadowania przy imponująco wyglądającym stole szwedzkim. Zabawa i wspólne tańce pokazały, ile energii drzemie w naszych seniorach. Zgromadzeni w cudownych nastrojach spędzili wspólnie czas do późnych godzin wieczornych.Data wpisu: 23.09.2019 r.

Spotkanie z poezją

To był piękny, niezapomniany, wzruszający wieczór. 4 września w odświętnie przygotowanej sali licznie zebrani członkowie Stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" czekali na przybycie Gościa - Pana Jana Wułkiewicza. Ten radomski poeta miał zaprezentować swoje poezje. W ciszy i skupieniu zebrani wysłuchali wystąpienia Twórcy. Czytał on swoje utwory wybrane z trzech dotychczas wydanych tomików, opatrując je właściwym, ciekawym, często humorystycznym komentarzem. W tematyce jego wierszy przewijają się takie treści, jak: rozrachunek z przeszłością, sentymentalna nuta podążania za nieosiągalnym szczęściem i pełne kolorytu obrazy otaczającego nas świata.

Na zakończenie spotkania zebrani mogli nabyć tomiki poezji opatrzone autografem Autora. Pan Jan Wulkiewicz (obecnie przebywający na emeryturze) jest z wykształcenia nauczycielem matematyki. Całe swoje życie zawodowe związał z oświatą, pełniąc kolejno funkcje: nauczyciela, dyrektora szkoły, inspektora oświaty, nauczyciela konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Radomiu.

Mimo ścisłego kierunku wykształcenia, myślący logicznymi konkretami matematyk, pozostał romantycznym wielbicielem piękna i poezji. Już jako student Uniwersytetu Warszawskiego był członkiem grupy poetyckiej “Radom 60", a później grupy poetyckiej "Eliksir". Dotychczas wydał 3 tomiki poezji: "Śladami wspomnień", "Ścieżkami przemyśleń", "Bezdrożami marzeń". W przygotowaniu jest następny tomik, który być może ujrzy światło dzienne już w grudniu. Warto było poświęcić kilka godzin, aby przenieść się w świat poezji, w świat marzeń i oderwać się od prozy dnia powszedniego.Data wpisu: 23.09.2019 r.

Grzybobranie w Gminie Jastrząb 2019

W słoneczny poranek 5 września grupa seniorów Gminy Jastrząb") wyruszyła na grzybobranie, realizując projekt pt:

"Grzybobranie w Gminie Jastrząb".

Zadanie to było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu p.n, "Bony dla Seniorów", realizowanego przez "Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości". W tym przedsięwzięciu wzięło udział 69 osób. Seniorzy, odpowiednio ubrani, zaopatrzeni w kosze, dwoma busami wyruszyli do lasu znajdującego się w okolicach miejscowości Majdów. Uczestnicy grzybobrania zostali zaopatrzeni w broszurki "Niezbędnik grzybiarza", przygotowany w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu. Atrakcją spotkania było wyłonienie trojga najlepszych grzybiarzy. Trzyosobowe jury dokonało przeglądu i wybrało trzy osoby z największą ilością grzybów. Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe. Po grzybobraniu seniorzy w doskonałych humorach wrócili z lasu, by wziąć udział we wspólnym biesiadowaniu przy grillu. Uczestnicy nie szczędzili słów zachwytu pod adresem organizatorów z takiej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Udział w projekcie uaktywnił i zintegrował środowisko seniorów, a także rozbudził wiarę w możliwości pokonywania barier fizycznych.Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021