przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Sołectwo Gąsawy Rządowe

Sołectwo Gąsawy Rządowe

Gąsawy Rządowe z lotu ptaka

oglądaj więcej zdjęć


Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 236 454,92 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w formie niskoprocentowej pożyczki z możliwością umorzenia do 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 191 114,11 zł. Pełny zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie piwnic, prace wykończeniowe.


Wykonanie tarasu przy szkole w Gąsawach Rządowych

Po zakończeniu termomodernizacji budynku PSP w Gąsawach Rządowych wykonano nową nawierzchnię przyszkolnego tarasu wraz z systemem odprowadzenia wody, który rozwiązał problem utrzymującej się od lat wilgoci w piwnicach szkoły. Koszt remontu tarasu o powierzchni 80 m2 wyniósł 1 528,62 zł., co stanowi koszt zakupu materiałów. Niskie koszty remontu tarasu są efektem wynegocjowania dużej obniżki ceny materiałów oraz przebudowy tarasu przez pracowników Urzędu Gminy.


Przebudowa drogi powiatowej w Gąsawach Rządowych oraz budowa chodnika w Gąsawach Rządowych

Kolejnym projektem zrealizowanym przy udziale Powiatu szydłowieckiego w 2015 roku była inwestycja pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenia z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec - Mirów gr. województwa w miejscowości Gąsawy Rządowe”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 837 405,57 zł, z czego 418 641,00 zł to dotacja ze środków Wojewody Mazowieckiego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 826 metrów. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gąsawy Rządowe o długości 135 m, szerokości 1,5 m wpłynęła w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz połączyła dwa istniejące ciągi piesze. Koszt inwestycji wyniósł 26 250,00 zł. Udział gminy w przedmiotowym przedsięwzięciu zamknął się w kwocie 18 000,00 zł. Udział powiatu szydłowieckiego wyniósł 8 250,00 zł.


Instalacja progu zwalniającego przy Szkole w Gąsawach Rządowych

W ramach poprawy bezpieczeństwa w pobliżu PSP w Gąsawach Rządowych na wysokości szkoły wykonano próg zwalniający z kostki betonowej wraz z chodnikiem. Koszt niniejszej inwestycji ze środków własnych Gminy wyniósł 8 602,62 zł.

 


Poprawa jakości utrzymania dróg w sezonie zimowym

Nieodpłatne pozyskanie piaskarki i solarki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwoliło na utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym bez korzystania z usług firm zewnętrznych. W celu zagospodarowania ww. sprzętu zakupiono samochód ciężarowy MAN wyposażonym w HDS za kwotę 82 380,00 zł. Poza sezonem zimowym zakupiony sprzęt służy do przewozu przy transporcie materiałów sypkich w celu bieżących napraw nawierzchni drogowej.


Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na oprawy ledowe w sołectwie Gąsawy Rządowe

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano wymiany lamp rtęciowych i sodowych oraz uzupełnienia niedziałających lamp na oprawy ledowe w liczbie – 40 szt na całym odcinku drogi gminnej. Wymiana oświetlenia na lampy ledowe przynosi gminie duże oszczędności.


Sekcjonowanie sieci wodociągowej

W czasie awarii wodociągów tam, gdzie jest to możliwe montuje się zawory odcinające sieci wodociągowej. Wprowadzanie sekcjonowania sieci wodociągowej, ma na celu w razie awarii odcinać jak najmniejszą ilość gospodarstw domowych od dostawy wody.

 


Poprawa jakości pracy urzędu

W odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców podjęto intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy. Wyremontowane pomieszczenia zostały przekazane do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, także pracownicy referatu budownictwa przyjmują petentów w odnowionych lokalach. Zrealizowane zamierzenia poprawią poziom obsługi mieszkańców i ułatwią dostępność do świadczeń.

Uproszczone też zostały procedury dotyczące naliczania i uiszczania opłat za wodę, Konserwatorzy mogą po odczycie licznika dokonać naliczenia za wodę.

Odbiór odpadów komunalnych jest udoskonalany. Od kwietnia 2015 r. właściciele nieruchomości powiadamiani są o odbiorze odpadów za pomocą systemu SMS.

 


Usuwanie odpadów zawierających azbest z Gminy Jastrząb

Korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kontynuowano możliwość nieodpłatnego odbioru zdemontowanych płyt azbestowych, w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość zadania to – 32 349,45zł., wnioskowana kwota dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania to – 27 497,00 zł. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych. Również w roku bieżącym mieszkańcy Gminy Jastrząb mogą skorzystać z ww. programu i odbioru zdemontowanych płyt azbestowych.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu – filia w Gąsawach Rządowych

W latach 2015 i 2016 w SPZOZ w Jastrzębiu jak również w filii w Gąsawach Rządowych przeprowadzono szereg inwestycji. W celu zwiększenia wykorzystania placówki w Gąsawach Rządowych została przeprowadzona adaptacja niewykorzystanych w budynku pomieszczeń na socjalne, zaś dotychczasowe pomieszczenia socjalne zostały przeznaczone na prywatny gabinet stomatologiczny. Lekarz rodzinny przyjmuje codziennie. Nowo otwarty gabinet przyniósł podwójne korzyści, ponieważ pacjenci mają usługi stomatologiczne na miejscu, natomiast placówka pozyskała dodatkowe środki finansowe.

 


Paczki żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

W roku 2015 przygotowano i wydano 120 paczek na kwotę 16 780,00 zł. W roku 2016 przygotowano i wydano 153 paczki na kwotę około 20 000,00 zł.

 


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w 2016 roku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych kontynuowane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Prowadzone są w miesiącach od października do grudnia. Ogółem z możliwości bezpłatnego szczepienia skorzystało ponad 100 osób. Na ten cel Gmina przekazała w 2016 roku dla SPZOZ w Jastrzębiu dotację celową w kwocie 3 675,00 zł.

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021