przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Ogłoszenie

2016-09-02 08:03

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r., póz. 581 z późn.zm./

Wójt Gminy Jastrząb ogłasza konkurs ofert na realizację Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Jastrząb na rok 2016 w zakresie szczepień przeciw grypie.

Do składania ofert zaprasza się podmioty wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015 r, póz. 618 z późn.zm. ), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw grypie około 700 osób powyżej 65 roku życia zameldowanych na terenie Gminy Jastrząb.
 2. Wymagania stawiane oferentom:
  1. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
  2. dysponowanie lokalem na terenie Gminy Jastrząb, spełniającym wymogi do realizacji programu,
  3. dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
 3. Czas realizacji programu: wrzesień - grudzień 2016 r.
 4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem:
  „Konkurs ofert - szczepienia przeciw grypie" w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5 w terminie do 20 września 2016 r. do godz. 15:00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać w Urzędzie Gminy (Elżbieta Bodo, pok. Nr 8 tel. 48 628 48 68) lub ze strony internetowej: www.jastrzab.gmina.waw.pl

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

[PDF] - Treść ogłoszenie wraz z: Szczegółowymi warunkami konkursu, Formularzem ofertowym, przykładową umową oraz oświadczeniem oferenta


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021